Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa Tomasz Tkaczyk Firma Produkcyjno – Handlowa Piekarnia “SŁONECZKO” poprzez wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego wyrobu opartego na wynikach przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych

Realizacja projektu przełoży się na znaczne korzyści rynkowe, jakie w wyniku jego realizacji osiągnie firma. Umocni ona znacząco swoją pozycje konkurencyjną oraz zwiększy swój potencjał rozwojowy. W ramach projektu zakupione zostały 3 urządzenia produkcyjne pozwalające na wytwarzanie nowego innowacyjnego produktu.

Wartość projektu: 4 912 620,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 795 800,00 zł